Wing On Metal Co.,Ltd.
G/F.,181Reclamation St.,Yaumatei,kln.,Hong Kong
Tel:(0852)27802991 Fax:(0852)27820582
Email:general@wingonmetal.com
Website:www.wingonmetal.com

 

Guangzhou First Century Trading Co.,Ltd.
Rm.1402,R&F Science Centre,No.638 Huang Pu Da Dao Xi,Guangzhou
Tel:(020)37883669 37883059 Fax:(020)37883629 P.C:510627
Email:general@wingonmetal.com
Website:www.wingonmetal.com